• +06 239 204 22
  • Algemeen: info@nonaa.nl

Professioneel

We leggen de focus op de kwaliteiten van onze bewoners en werken vanuit de basis van het competentiegericht werken. Samen met de bewoner stellen wij doelen op in een begeleidingsplan.

Per bewoner wordt gekeken daar waar zich mogelijk drempels voordoen en waar wij vervolgens extra ondersteuning kunnen bieden. Denk hierbij aan financiële hulp, dag structuur, hulp bij het aannemen van een gezonde levensstijl, maar ook met het inlevingsvermogen in het kind. Doormiddel van het sociaal- observatie leren en de methode ‘belonen, negeren en begrenzen’, streven wij naar het vergroten van de zelfredzaamheid.
Onze ervaring leert dat het fungeren als voorbeeld met daarbij te belonen door complimenteren, het best werkende methode is voor deze specifieke doelgroep. Per week wordt de voortgang van de subdoelen besproken waaruit elk half jaar een evaluatie wordt gehouden. Wij bieden elke bewoner begeleiding op maat, gericht op de competenties van het individu.

<< terug.

You cannot copy content of this page