• +06 239 204 22
  • Algemeen: info@nonaa.nl

Missie & Visie

Missie
Nonaa haar missie is het bieden van de juiste professionele dagelijkse begeleiding en ondersteunen. Een houvast, veilig thuis, ruimte en een goede basis te bieden voor zelfontplooiing waaruit verder gewerkt kan worden aan hun persoonlijke leerdoelen.
Visie

Nonaa haar visie is ‘samen verder’. Nonaa biedt de mogelijkheid voor de ouder(s) om onder begeleiding en ondersteuning het kind op te voeden en samen verder te kunnen als gezin. Nonaa wil een professionele relatie tussen begeleiding en bewoner en samen werken aan leerdoelen, strevend naar vergroting van meer zelfredzaamheid. Het doel is de bewoners mee laten draaien in de maatschappij.

 

You cannot copy content of this page