Voor iedere moeder/ ouder is het de grootste wens om samen met haar kind een leven op te bouwen. Er kunnen zich (persoonlijke en/of situationele) problemen voordoen waardoor een jonge moeder/ ouder niet in staat is zelfstandig hun kind op te voeden. Voor deze kwetsbare groep biedt Nonaa een opvangnet met volledig inzet uit de best mogelijke hulp.

Wie zijn wij?

Bij Nonaa bieden wij een 24/7 woonopvang met dagbesteding voor jonge LVG-moeders/gezinnen en met psychische- en gedragsproblematiek. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren en jongvolwassenen die niet zelfstandig kunnen wonen en bieden ondersteuning bij de opvoeding van hun kind. Nonaa biedt de bewoners de mogelijkheid om samen met hun kind een toekomst op te bouwen. Met deze hulp en ondersteuning willen wij moeders en gezinnen weer proberen mee te laten draaien in de maatschappij. Deze zorg en woonvormen worden gefinancierd doormiddel van PGB-budgetten.

Wat zijn onze kwaliteiten en wat maakt ons uniek?

Wij doen alles met een positieve insteek. Wij kijken waar mogelijkheden liggen en stemmen de zorg en ondersteuning af op de behoeften en competenties van de bewoners. Door de kleinschaligheid en vaste begeleiding, zijn er korte communicatielijnen en heerst er een huiselijke sfeer. Verder bevindt Nonaa zich in een rustige en landelijke omgeving aan de rand van de Blauwe stad. Alle voorzieningen liggen op korte afstand en zijn gemakkelijk te bereiken op de fiets. Vanaf Nonaa is het centrum van Winschoten op de fiets te bereiken in 20 min.

Werkwijze

Nonaa legt de focus op de kwaliteiten van de bewoners
Samen verder staat bij ons centraal

We werken vanuit de basis van het competentiegericht werken. Samen met de bewoner stellen wij doelen op in een begeleidingsplan. Per bewoner wordt gekeken daar waar zich mogelijk drempels voordoen en waar wij vervolgens extra ondersteuning kunnen bieden. Denk hierbij aan financiële hulp, dag structuur, hulp bij het aannemen van een gezonde levensstijl maar, ook met het inlevingsvermogen in het kind. Doormiddel van het sociaal- observatie leren en de methode ‘belonen, negeren en begrenzen’, streven wij naar het vergroten van de zelfredzaamheid. Onze ervaring leert dat het fungeren als voorbeeld met daarbij te belonen door complimenteren, het best werkende methode is voor deze specifieke doelgroep. Per week wordt de voortgang van de subdoelen besproken waaruit elk half jaar een evaluatie wordt gehouden. Wij bieden elke bewoner begeleiding op maat, gericht op de competenties van het individu.

Situatie schets

Woonhuis

Na de geboorte van een kind veranderd de leefsituatie van de moeder drastisch. De verantwoordelijkheid van een nieuw leven valt nu volledig in handen van de kersverse moeder. In het woonhuis start het eerste stadium binnen Nonaa, om te beginnen met een observatieperiode van circa drie maanden waarin we samen met de bewoner het eerste begeleidingsplan zullen opstellen.

In het woonhuis leren de jonge moeders omgaan met hun kind en alle verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken. Dit gebeurt in een groepsvorm met 24/7 begeleiding. In het woonhuis is er een duidelijke takenlijst met huishoudelijke taken, waaraan iedereen elke dag iets bijdraagt aan het huishouden. Een van die taken is bijvoorbeeld koken voor de medebewoners.

Woonboerderij en appartementen

In de woonboerderij is er ruimte voor de moeders die samen met hun kind willen wonen. De woonboerderij wordt gedeeld met meerdere moeders en huishoudelijke taken zijn verdeeld. Koken en eten wordt apart gedaan en bewoners leven dus meer op zichzelf, in vergelijking met het woonhuis. Waar de begeleiding in het woonhuis intensiever is, is de begeleiding in de woonboerderij meer ondersteunend van aard.
Hiernaast zijn er een aantal appartementen waar vader, moeder en kind als gezin onder begeleiding kunnen wonen. Hier hebben zij alle voorzieningen voor zichzelf en heeft ook hier de begeleiding een meer ondersteunende rol.

Ketenpartners

De kwaliteit van zorg wordt grotendeels bepaald door de samenhang en samenwerking van ketenpartners. Nonaa werkt samen met partners met een bewezen staat van dienst die elk met hun specialisme Nonaa helpen haar doelstellingen te behalen. Ter ondersteuning en advies is er een gedragswetenschapper op consultbasis betrokken vanuit Reik.

Verdere betrokken ketenpartners zijn:
Elker, Mee, Centrum jeugd & gezin, Novo, Lentis, Inter Psy en de William Schrikker Groep.

Missie en visie

Nonaa haar missie is het bieden van de juiste professionele dagelijkse begeleiding en ondersteunen. Een houvast, veilig thuis, ruimte en een goede basis te bieden voor zelfontplooiing waaruit verder gewerkt kan worden aan hun persoonlijke leerdoelen.

Nonaa haar visie is 'samen verder'. Nonaa biedt de mogelijkheid voor de ouder(s) om onder begeleiding en ondersteuning het kind op te voeden en samen verder te kunnen als gezin. Nonaa wil een professionele relatie tussen begeleiding en bewoner en samen werken aan leerdoelen, strevend naar vergroting van meer zelfredzaamheid. Het doel is de bewoners mee laten draaien in de maatschappij.

Wil je meer weten?

Stel hier je vraag of bel ons op 0623920422 of bezoek ons op Niesoordlaan 137 in Midwolda.
Visit Us On Facebook